بخشی از مشکلات صنعت خودرو مربوط به قیمت گذاری دستوری است

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قیمت گذاری خودروها گفت : در حال حاضر شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین می نماید که رویه خوبی نیست و قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا مشخص کند.

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قیمت گذاری خودروها گفت : در حال حاضر شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین می نماید که رویه خوبی نیست و قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا مشخص کند.

رامین نورقلی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبر خودرو اظهار داشت : بازار خودرو یک بازار بین المللی نیست و شرایطی فعلی بازار خودرو کشور ، شرایط استانداردی که در دنیا وجود دارد نیست و شاید بخشی از مشکلات صنعت خودرو همین امر است که به صورت دستوری خودروها قیمت گذاری می شوند و عملا قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضای بازار نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قیمت مواد اولیه و قطعات افزایش یابد آیا متعاقب آن قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد اظهار داشت : افزایش قیمت خودرو در این شرایط یک امر منطقی و معقول است زیرا در این شرایط خودروساز قطعه را با قیمت بالاتر می خرد و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش می یابد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : در تعیین قیمت خودرو پارامترهای مختلف اقتصادی دخیل هستند ؛ عدم ثبات اقتصادی کشور یکی از دلایل بسیار مهمی است که خودروسازی را نیز با عدم ثبات همراه می کند و نه تنها روی تولید خودرو بلکه روی قیمت و کیفیت خودرو نیز تاثیر می گذارد.

وی در ادامه افزود : تحولات و نوساناتی که در بازار ارز ایجاد می شود تاثیر کاملا مستقیمی بر قیمت و همچنین کیفیت خودرو می گذارد ؛ ممکن است در کمتر بازاری در دنیا چنین نواساناتی پیش بیاد که هم بر قیمت و همچنین بر کیفیت خودرو تاثیر مستقیم داشته باشد.