با ما در ارتباط باشید

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی:  تهران، خیابان شهر‌آرا، خیابان ملکوتی، خیابان کوکب، کوچه مهتاب، کوچه ماه، پلاک ۳، طبقه سوم

تلفن: ۶۶۴۲۰۵۷۶ و ۶۶۱۲۵۰۰۶ الی ۹

آدرس سایت شمس آباد: آزاد راه تهران قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، اولین خروجی بسمت جاده قدیم تهران-قم، شهرک بازیافت خودروهای فرسوده شمس آباد

تلفن: ۵۵۱۹۰۸۶۲ الی ۵

فکس: ۵۵۱۹۰۸۱۸