همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
احتراماً با توجه به اتمام قرارداد شرکت جیل ران با وارد کننده و عدم واردات این خودرو، و در نهایت فقدان نیاز به گواهی جیل ران، خواهشمند است از ثبت نام مازاد بر تخصیص جداً خودداری فرمائید در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی به عهده این مدیریت و وارد کننده محترم نمی باشد.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 107 تاریخ: 17/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
ضمن تشکر از آن دسته مراکزی که به تعهدات خود عمل نموده اند از بقیه مراکز خواهشمندیم نسبت به اتمام تعهدات مراکز خود ( ثبت نام، پذیرش، اسقاط و تائید ناجا ) در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 106 تاریخ: 16/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
احتراماً پیرو اطلاع رسانی چند روز گذشته لطفاً از ثبت نام مازاد بر تخصیص جداً خودداری فرمائید. درغیر این صورت هیچگونه مسئولیتی به عهده وارد کننده محترم و مدیریت بنیان صنعت ماشین پایتخت نمی باشد.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 105 تاریخ: 13/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
پیرو پیامک شماره 100 مورخ 04/08/94 لطفاً از ثبت نام مازاد بر تخصیص جداً خودداری فرمائید. درغیر این صورت هیچگونه مسئولیتی به عهده وارد کننده محترم و مدیریت بنیان صنعت ماشین پایتخت نمی باشد.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 104 تاریخ: 11/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
احتراماً خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل ماده تعهدات (ثبت نام پذیرش) و انجام فرایند اسقاط تدابیر لازم را اتخاذ فرمائید.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 103 تاریخ: 12/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
احتراماً پیرو اطلاعیه شماره 1361 مورخ 05/08/94 در سایت معاونت نوسازی ناوگان در خصوص خودروهایی که در یکی از طرحهای قبل سال 94 پذیرش شده اما اسقاط نشده (مثل طرح آسمان من) و مهلت دو ماهه برای تعیین تکلیف آنها بدینوسیله تقاضا دارد به منظور جلوگیری از بروز معضلات آتی و ضرورت ایفای تعهد به وارد کننده این موارد را حل و فصل نمایید.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 102 تاریخ: 07/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
احتراماً روز گذشته مورخ 06/07/94 ، 2 نامه در خصوص (خودروهایی که پذیرش شده اما اسقاط نشده و خودروهایی که اسقاط شده اما تائید ناجا ندارند) به ایمیل مراکز ارسال گردید خواهشمند است نسبت به بررسی و تعیین تکلیف موارد فوق در اسرع وقت اقدامات لازم را مبذول فرمائید.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 101 تاریخ: 07/08/94
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
لطفاً از ثبت نام مازاد بر تخصیص جداً خودداری فرمائید. درغیر این صورت هیچگونه مسئولیتی به عهده وارد کننده محترم و مدیریت بنیان صنعت ماشین پایتخت نمی باشد.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 100 تاریخ: 94/08/04
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
متأسفانه بعد از گذشت 9 ماه از اتمام طرح آسمان من علی رغم پیگیری مکرر از طرف وارد کننده و مدیریت بنیان صنعت ماشین پایتخت هنوز تعداد قابل توجهی خودرو وجود دارد که پذیرش شده اما اسقاط نشده اند لطفاً هر چه سریعتر لیست آنها را جهت حذف سیستمی از سایت ستاد ارسال نمایید.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 99 تاریخ: 94/08/04
سایت: www.bonyansanat.com

همکاران محترم

به نام خدا
با سلام
احتراماً تعداد زیادی خودرو در صفحات وارد کننده (آسان، اطلس و جیلران موتور) در طرح اسقاط 94 با مشکل عدم تائید تصاویر مواجه شده اند لطفاً پس از بررسی نسبت به رفع مشکل و تائید آنها اقدام نمایید، در غیر این صورت نامه انصراف آنها را به مدیریت بنیان صنعت ماشین پایتخت جهت حذف سیستمی از سایت ستاد ارسال نمایید.
با احترام
سید حمید رضا سید خاتمی
مدیر پروژه
پیام شماره: 98 تاریخ: 94/08/03
سایت: www.bonyansanat.com