اطلاعیه از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

عنوان: حذف پس از پذیرش شناسه: 1336
تاریخ: 1394-04-09 توسط: کاربران ستادی (سید وحید سعادت)
بسمه تعالی
کلیه مدیران محترم مراکز اسقاط و واردکنندگان محترم خودرو
با سلام و احترام
ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع می رسد با تصمیم اتخاذ شده کلیه ثبت نامی هایی که در مراکز پذیرش دارند، در صورت نیاز، امکان حذف با ثبت اولیه توسط واردکنندگان در سیستم و تایید آن توسط مراکز اسقاط، تا قبل از اسقاط وجود خواهد داشت.
این موضوع صرفا در طرح اسقاط 94 پس از اقدام توسط واحد فناوری اطلاعات قابلیت انجام برای کلیه ذینفعان را خواهد داشت.
سید وحید سعادت
سرپرست معاونت نوسازی ناوگان