راه گریزی از افزایش قیمت خودرو نیست

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت خودرو کشور گفت : تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودروهای تولید داخل انکار ناپذیر است و حتما افزایش قیمت دلار بر قیمت قطعات و نهایتا قیمت تمام شده خودرو اثر گذار خواهد بود.

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت خودرو کشور گفت : تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودروهای تولید داخل انکار ناپذیر است و حتما افزایش قیمت دلار بر قیمت قطعات و نهایتا قیمت تمام شده خودرو اثر گذار خواهد بود.

شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : از آنجا که قطعه سازان بخشی از مواد اولیه و گاها برخی از قطعات مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین می کنند و خودروسازان نیز در برخی از خودروهای تولید داخل، بخشی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز مانند قطعات سیستم های الکترونیکی و بسیاری از قطعاتی که در داخل کشور تکنولوژی و یا امکان ساخت آن قطعات وجود ندارد را از خارج کشور تهیه می کنند، بنابراین افزایش قیمت دلار بر قیمت قطعات تولید داخل و به تبع آن بر قیمت تمام شده خودرو های داخلی تاثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید راهکاری برای افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر قیمت قطعات و خودرو اندیشیده شود خاطرنشان کرد : یک راهکار پیشنهادی این است که تیمی متشکل از خودروسازان ، وزارت صنایع ، شورای رقابت و دستگاه های نظارتی قیمت تمام شده خودرو را محاسبه و استخراج نمایند و میزان افزایش قیمت خودرو و تاثیر آن بر بازار را مورد بررسی قرار داده و نهایتا به یک قیمت مطلوب برای ارائه به مردم برسند.

این کارشناس صنعت خودروی کشور با توجه به وضعیت فعلی خودروسازان گفت : هم اکنون تولیدات خودروسازان بزرگ با سود های آنچنانی همراه نیست و از سوی دیگر خودروسازان با بدهی های انباشته مواجه هستند و در این شرایط نمی توان فشار بیشتری را به خودروسازان وارد کرد در نتیجه برای گریز از افزایش قیمت خودرو راه فراری نیست.

وی تصریح کرد : دولت زمانی که نرخ ارز را افزایش می دهد باید عواقب ناشی از آن را هم بپذیرد ، چرا که افزایش نرخ ارز تاثیرات تورمی بر سایر کالاها را به همراه دارد.