استاندارد ایمنی خودروهای نسل جدید قانون می شود

عصر خودرو- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: سازمان ملی استاندارد در نظر دارد برنامه های تدوین شده در زمینه ایمنی و استاندارد خودروهای برقی و هیبریدی را به قانون تبدیل کند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ، بهروز مشهدی با بیان این که آینده خودروهای برقی با پرسش های زیادی همراه است، گفت: آینده خودروهای الکتریکی روشن بوده و دنیا به سمت این خودروها در حال حرکت است.
مشهدی با اشاره به ارایه یارانه ارائه شده از سوی دولت های خارجی به این دسته از خودروها اظهار کرد: در حال حاضر با یارانه ای که دولت ها به خودروهای برقی اختصاص داده اند حدود قیمت این خودروها تقریبا با خودروهای معمولی یکسان شده و شاهد هستیم که امروز قیمت ها به هم نزدیک شده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: رشد بازار خودروهای موجود نشان می دهد که پیشرفت و افزایش خودروهای الکتریکی زیاد خواهد بود و اقدامات انجام شده در این زمینه سازمان ملی استاندارد را نیز به این موضوع افزایش داده به طوری که هم اکنون این سازمان در حال پیگیری استاندارد این خودروها است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر هماهنگ بودن با استانداردها و اقدامات بین المللی در این زمینه تصریح کرد: هرچند استانداردهای خودروهای برقی و هیبریدی به قانون تبدیل نشده اما سازمان ملی استاندارد با هدف ایمنی این دسته از خودروها در نظر دارد برنامه تدوین شده در این زمینه را به قانون تبدیل کند.
وی با اشاره به قوانین و مقررات خودروهای نسل جدید گفت: طراحی، ساخت و نصب ایستگاه های شارژ خانگی، تعرفه و شارژ بین شهری از موضوعاتی است که باید در زمینه این خودروها مدنظر قرار داد چرا که لازم است همزمان با گسترش این دسته از خودروها، برق منازل با تعرفه و سیم کشی فعلی تغییراتی را تجربه کند.
مشهدی ادامه داد: پیش بینی مشوق در زمینه خودروهای برقی و هیبریدی از موضوعات مهم است و در صورت راه اندازی خط تولید این خودروها باید نسبت به پیش بینی مشوق ها و یارانه های خرید این دسته از خودروها اقدام کرد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: باید آینده خودروهای الکتریکی تا ۲۰ سال آینده را پیش بینی کرد و به مفید و غیرمفید بودن آن ها پرداخت . به طور قطع استفاده از خودروهای هیبریدی برای مردم فرهنگ استفاده از خودروهای برقی را به ارمغان خواهد آورد اما ورود به موضوع ساخت این خودروها از موضوعات مهم است.
او اتصال به زنجیره تامین جهانی را راه برون رفت صنعت خودرو از مشکلات فعلی دانست و افزود: حرکت در مسیر تولید خودروهای جدید نیاز به آمادگی و همچنین تغییرات در زنجیره تامین دارد چرا که باید تامین کنندگان جدیدی برای قطعات خودروهای جدید در نظر گرفت و از آن جا که آینده صنعت خودرو وابسته به سیستم امروز است در صورت حرکت نکردن در مسیر فناوری خودروهای نسل جدید، ناگزیر به واردات این خودروها هستیم.