صدور و تمدید مجوز کاردکس اشخاص حقیقی و حقوقی

صدور و تمدید مجوز کاردکس اشخاص حقیقی و حقوقی

 

از : پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا- معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک

به : روسای پلیس راهورفا استان های کشور

موضوع : صدور و تمدید مجوز کاردکس اشخاص حقیقی و حقوقی

 

سلام علیکم

صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) با احترام

به استناد بند ۶ نامه شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ تاریخ ۱۲/۱۰/۹۵  معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نامه شماره ۱۰۷۱۲۴/۶۰ تاریخ ۷/۵/۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت به اداره کل دفتر مقررات صادرات و واردات (تصاویر پیوست) ، شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام  به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ثبت سفارش قبل از تاریخ ۱۲/۱۰/۹۵ جهت عموم اعم از نمایندگی و اشخاص حقیقی و حقوقی میسر بوده و پس از آن صرفاً توسط نمایندگی معتبر و یا از محل مصوبات خاص نظیر جانبازان عزیز (۷۰%) و معلولین گرامی با رعایت سایر مقررات می باشد. لذا از تاریخ ۱۲/۲/۹۶ (با احتساب فرجه زمانی ۶ ماهه برای واردات خودرو پس از ثبت سفازش) به بعد کلیه مجوزهای کاردکس صرفاً برای اشخاصی که دارای نمایندگی باشند، صادر یا تمدید می گردد. بدیهی است جهت آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تاریخ مذکور مبادرت به واردات خودرو وفق ضوابط گمرکی نموده اند، در صورت دارا بودن حداقل ده دستگاه خودروی وارداتی ، پس از ارائه فهرست خودروهای مذکور و تکمیل سایر مدارک لازم مجوز کاردکس صرفاً به صورت محدود ( به تعداد-خودروی وارد شده) صادر می گردد. همچنین اشخاص حقیق و حقوقی که کمتر از ده دستگاه خودرو وارد نمایند بایستی بدواً نسبت به شماره گذاری خودروهای مذکور به نام خود و در مرحله بعد به نام خریدار اقدام نمایند. لذا دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدهای شماره گذاری، مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی تابعه نیز ابلاغ نمایند.

 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

سرتیپ دوم تقی مهری

 

گیرندگان :

۱- وزارت صنعت معدن و تجارت اداره کل دفتر مقررات صادرات و واردات بازگشت به نامه شماره فوق برای آگاهی

۲- ریاست محترم انجمن واردکنندگان خودرو برای آگاهی و اطلاع رسانی به شرکت های زیر مجموعه تابعه

۳- مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا برای آگاهی و اقدام بشرح فوق

۴- مرکز فاوا پلیس راهور ناجا برای آگاهی و درج این بخشنامه در سایت معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا

۵- بنیاد تعاون ناجا-مدیرعامل محترم موسسه راهگشا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای شماره گذاری تابعه ابلاغ گردد.