شیوه نامه تاسیس و راه اندازی مراکز جدید اسقاط و بازیافت خودرو

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

 

قابل توجه کلیه درخواست کنندگان اخذ مجوز

((تاسیس مرکز اسقاط و بازیافت خودرو))

 

در راستای اجرای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و با هدف توسعه و ارتقای مراکز صنعتی اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور با استفاده از توان بخش خصوصی، به استناد بند(۴) تصویب نامه شماره ۱۱۰۱۱۵/ت۳۶۰۹۸ن مورخ ۷/۹/۸۵ دولت، مبنی بر الزام جواز تأسیس و پروانه بهره برداری بازیافت خودرو برای مراکز اسقاط، ضمن دعوت از کلیه علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت در این عرصه موارد ذیل را به اطلاع عموم می رساند:
۱) کلیه درخواست کنندگان تأسیس مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل فعالیت و ارائه مدارک لازم و رعایت ضوابط تعریف شده، نسبت به دریافت جواز تأسیس کارخانه بازیافت خودرو اقدام نمایند.
۲ ) پس از دریافت جواز تأسیس از این سازمان و تهیه الزامات مورد نیاز (به همراه مجوز محیط زیست) و دریافت موافقت اصولی وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلیس راهور ناجای استان ذیربط جهت دریافت نامه اعلام آمادگی برای ارسال افسر کارشناس به محل سایت مورد نظر مراجعه نمایند.
۳)نهایتا پس از اخذ دو مجوز فوق جهت تخصیص کد موقت و فعالسازی آن در سامانه نوسازی ناوگان به این ستاد مراجعه نمایند.
تبصره۱: درخواست کننده احداث مرکز اسقاط ، لزوماً باید هویت حقوقی ثبت شده داشته باشد.
تبصره۲: اعتبار تخصیص کد فعالسازی در سامانه نوسازی ناوگان به مدت شش (۶) ماه خواهد بود و در صورت رعایت ضوابط و موافقت ستاد، این اعتبار تمدید خواهد شد.
تبصره۳: شایان ذکر است بر اساس تصمیم اتخاذ شده صدور مجوز فعالیت مرکز اسقاط به کلیه دارندگان پروانه بهره برداری کارخانه بازیافت خودرو از سوی ستاد اعطا شده و تمدید مجوز فعالیت منوط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اعتبار پروانه مذکور خواهد بود.
تبصره۴: کلیه مراکز اسقاط موجود تا پایان سال جاری مهلت دارند نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره برداری بازیافت خودرو اقدام نمایند، بدیهی است فعالیت در زمینه اسقاط با عدم ارائه مدرک مورد نظر بر خلاف مقررات دولت بوده و ستاد نسبت به جلوگیری از فعالیت اقدام خواهد کرد.

 

علیرضا فیض بخش

رئیس ستاد