اسقاط خودروهای فرسوده (دستورالعمل با هدف جلوگیری از انجام عملیات اسقاط با اتکا به سندهای خالی و عدم وجود خودرو و پلاک)

بسمه تعالی                                                                                                                                      شماره :  ۱۱۰۰ – ۱۲۱۲ – ۴/۱۳

تاریخ :   ۲۱/۳/۱۳۹۶

پیوست :

 

از : پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا – معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک

به : روسای پلیس راهورفا  استان های کشور

موضوع : اسقاط خودروهای فرسوده

(دستورالعمل با هدف جلوگیری از انجام عملیات اسقاط با اتکا به سندهای خالی و عدم وجود خودرو و پلاک)

 

سلام علیکم

صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

    به آگاهی می رساند در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ، تصاویر ارسالی از وضعیت ظاهری و پلاک منصوب خودروها از مراکز اسقاط مجاز از طریق اینترنت بر خط (On line) بررسی و پس از کنترل تایید می گردند. برخی از مراکز اسقاط در جهت سوء استفاده از سندهای خالی و با توجه به عدم وجود خودرو و پلاک مربوطه مبادرت به اعلام مفقـودی یا سـرقت پلاک و ورود شماره آن به لیست سیـاه توسـط کاربران پلـیس آگاهی یا مـراکز تعویض پلاک را   می نمایند. به جهت پیشگیری و جلوگیری از تخلف اعلامی ، مالکینی که ادعای مفقودی پلاک دارند می بایست خودروی خود را به یکی از مراکز تعویض پلاک استان یا شماره گذاری پلیس راهور فا شهرستان گسیل تا پس از بازدید ، احراز اصالت و مالکیت نسبت به تخصیص پلاک مجازی و ورود شماره پلاک مفقودی یا سرقتی به لیست سیاه اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام خودرو برای اسقاط بر اساس شماره پلاک مجازی صورت خواهد پذیرفت.

 

 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

سرتیپ دوم پاسدار تقی مهری

سرتیپ دوم پاسدار موسی امیری

 

گیرندگان :

۱- ریاست محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای آگاهی و ثبت نام خودروهای مذکور صرفاً بر اساس پلاک مجازی

۲- پلیس آگاهی ناجا-معاونت محترم مبارزه با سرقت برای آگاهی خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص خودروهای موصوف پس از دریافت پلاک جدید (مجازی یا حقیقی) شماره پلاک وارد لیست سیاه گردد.

۳- مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا برای آگاهی و اقدام به شرح فوق

۴- مرکز فاوا پلیس راهور ناجا برای آگاهی