در ۳ سال اخیر ۱۵ هزار دستگاه تاکسی نوسازی شده است

به گزارش خبرخودرو، معاون فنی و نوسازی تاکسیرانی شهر تهران گفت:در ۳ سال گذشته حدود ۱۵ هزار دستگاه تاکسی نوسازی شده است و کاتالیست ۶ هزار دستگاه تاکسی به صورت رایگان تعویض شده است.

مهدی ابراهیمی معاون فنی و نوسازی تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در ۳ سال گذشته حدود ۱۵ هزار تاکسی در شهر تهران نوسازی شده اظهار داشت:نوسازی ۱۱۵۰۰ تاکسی در سال ۹۵ انجام شده است.

وی افزود :در حال حاضر حدود ۲ هزار دستگاه تاکسی هیبریدی در شهر تهران داریم که با وجود تحریم کار بزرگی انجام دادیم.

ابراهیمی ادامه داد:در ۲ سال اخیر، اقدام به تعویض رایگان کاتالیست بیش از ۶ هزار دستگاه تاکسی کردیم که تاثیر مستقیمی در کاهش آلودگی هوا دارد.

معاون فنی و نوسازی تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به تحویل ۱۱۵۸۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده در سال گذشته تاکید کرد:از ۲۰فروردین ۹۶ تا کنون۴۴۰ دستگاه دیگر تحویل دادیم که با این احتساب این رقم به ۱۲ هزار تاکسی نوسازی شده می رسد.و در مجموع به ۱۵ هزار تاکسی نوسازی شده می رسد.