قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

به مناسبت نهم اسفند، “روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان”، متن “قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان” و “قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو” با اعمال اصلاحات و نسخهای صریح تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود

دانلود قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

دانلود قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو