تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۷۵مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۵۵۲۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

برای مشاهده و دانلود، لطفاً اینجا کلیک کنید