مصوبه شورای اقتصاد شماره: ۲۸۳۹۱۷ تاریخ: ۰۲ /۱۰ /۱۳۹۴ درخصوص اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در مورد طرح های بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور(طرح جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز سوز با پیمایش بالا) را به شرح ذیل اصلاح و مورد تنفیذ قرار داد.

شماره: ۲۸۳۹۱۷

تاریخ: ۰۲ /۱۰ /۱۳۹۴

بسمه تعالی

وزارت نفت

شورای اقتصاد در جلسه ۲۷ /۷ /۱۳۹۴ درخواست شماره ۲۹۴۴۰۲ – ۲ /۲۰ مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۴ وزارت نفت در خصوص اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در مورد طرح های بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳ /ت ۵۲۰۹۹ هـ مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۴ ۱ موضوع مصوبه شماره ۱۷۴۲۶۸ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۳ را بررسی و طرح جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز سوز با پیمایش بالا را به شرح ذیل اصلاح و مورد تنفیذ قرار داد.

۱تاکسی های جایگزین از نوع پایه گازسوز و با پیمایش حداقل ۳۵۰ کیلومتر باهر بار سوختگیری بوده و با اولویت سازنده داخلی تأمین شود.

۲شرکت های تولید کننده تاکسی موظفند به مدت ۳ سال نسبت به ضمانت محصول اقدام و به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه نماید.

۳مشخصات فنی خودرو جایگزین با موتور پایه گازسوز، مخازن و سیستم سوخت رسانی مطابق فناوری روز و طبق ضوابط و معیارهای فنی مورد تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزارت نفت) و مشخصات عمومی خودروی تاکسی جایگزین مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور باشد . همچنین کلیه تاکسی ها بایستی مجهز به سیستم موقعیت یاب مکانی GPS باشند و با رعایت استاندارد آلایندگی حداقل یورو ۴ تولید شوند.

۴در قبال شماره گذاری هر دستگاه تاکسی جدید، یک دستگاه تاکسی با عمر بالای ۱۰ سال با اولویت سن فرسودگی اسقاط و از رده خارج شود.

۵شهرداری ها / سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۲ موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که معاینه فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارت نفت و وزارت کشور اعلام نماید.

۶شهرداری ها / اتحادیه تاکسیرانی شهری / اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور (متقاضی) طرف قرارداد با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور / سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای۳ موظفند با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به انعقاد قرار داد با سرمایه گذار عامل صرفه جویی ۴ و یا تامین کننده تاکسی اقدام نمایند. متن نمونه قرار داد بین متقاضی با سرمایه گذار عامل صرفه جویی ۵ طرح و یا تامین کننده تاکسی برای اجرای این مصوبه، باید به تایید وزارت نفت برسد.

۷مبنای پرداخت سالیانه به متقاضی طرف قرارداد به ازای تحقق هر کیلومتر پیمایش برای تاکسی های پایه گاز سوز ۱ /۱ سنت دلار (معادل یارانه ۵۷ سی سی بنزین در داخل کشور) و برای تاکسی های ون گازسوز معادل ۵۵ /۱ سنت دلار (معادل یارانه ۷۸ سی سی بنزین در داخل کشور) در سقف مقرر این مصوبه خواهد بود. مبلغ پرداختی به ازای جایگزینی هر دستگاه تاکسی گازسوز با تاکسی فرسوده طی ۵ سال برای تاکسی های پایه گاز سوز تا سقف معادل ۳۷۸۰ دلار (یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و طی ۷ سال برای تاکسی ون معادل ۷۸۱۰ دلار (یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) انجام می شود.

تبصره : جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی هیبریدی یا تمام الکتریکی با پیمایش حداقل ۲۰۰ کیلومتر با یکبار شارژ مجاز است. ۶

۸وزارت نفت با همکاری وزارت کشور موظف است به منظور کنترل عملیات بهره برداری و محاسبه صرفه جویی حاصل از آن تا یکسال پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به ایجاد سامانه پایش و کنترل تاکسی های پایه گازسوز اقدام و گزارش پیشرفت اجرای طرح را هر شش ماه یکبار اعلام نماید.

۹تعهدات موضوع این مصوبه متناسب با میزان تحقق اهداف طرح، با علام متقاضی و تایید وزارت نفت (از طریق سامانه مذکور در بند (۸) این مصوبه) در سررسیدها از سوی شرکت ملی نفت ایران، از محل منابع ناشی از صادرات سوخت مایع صرفه جویی شده، تا سقف تعهدات ۶۳۵ میلیون دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان بازپرداخت، به حساب متقاضی و از آن محل در وجه شرکت های سرمایه گذار عامل صرفه جویی۷ طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

۱۰در سقف جدول زمانی بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلایل عملیاتی، بلامانع است.

۱۱محاسبات میزان صرفه جویی در این مصوبه بر اساس نفت خام هر بشکه ۶۰ دلار صورت گرفته و با تغییر در قیمت نفت خام، وزارت نفت مکلف است براساس قیمت جدید نفت خام و مبانی محاسباتی این مصوبه، ارزش صرفه جویی انجام شده را محاسبه و پرداخت کند. شرکت ملی نفت ایران همزمان مبالغ پرداختی را به حسابت بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و بر این اساس با خزانه تسویه حساب نماید.

۱۲در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.

۱۳وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد طرح را در مقابل شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

۱۴هزینه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و هزینه های عمومی پایش و صحه گذاری (مدیریت طرح و سامانه) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین گردد و تامین هزینه اختصاصی پایش و صحه گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه گیری و صحه گذاری صرفه جویی) هر طرح بعهده سرمایه گذار عامل صرفه جویی می باشد که در سرمایه گذاری محاسبه خواهد شد ۸ .

۱۵روش محاسبات صرفه جویی این مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شرکت ملی نفت ایران موظف است یارانه صرفه جویی پرداختی را بر اساس الگوی مذکور در مصوبه و مقدار صرفه جویی حاصله و قیمت های صادراتی و داخلی هر فرآورده در دوره زمانی مربوطه محاسبه و پرداخت کند۹ .

۱۶در سقف مبلغ سرمایه گذاری مصوبه، بازپرداخت این طرح تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجاز می باشد.

۱۷شرکت ملی نفت ایران موظف است تمهیدات لازم را برای هماهنگی و حمایت از تامین طرح بعمل آورد.۱۰

۱۸براساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد. ۱۱

۱۹به منظور کاهش خطرپذیری (ریسک)، سرمایه گذار عامل صرفه جویی، هزینه بیمه را با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قرارداد پیش بینی می کند و از محل صرفه جویی قابل بازپرداخت است .۱۲

۲۰به جزء پاورقی این مصوبه (تغییرات اعمال شده) سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است. ۱۳

محمد باقر نوبخت

رونوشت:

رییس جمهور مجلس شورای اسلامی معاون اول محترم رییس جمهوردفتر رئیس جمهورمعاون محترم شورای اقتصادمعاون محترم امور حقوقی رییس جمهورمعاون محترم امور مجلس رییس جمهوردفتر بازرسی ویژه رییس جمهور دیوان محاسبات کشوراداره کل قوانین و مقررات کشورسازمان بازرسی کل کشوراداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی – استانداری ها

۱ استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳ /ت ۵۲۰۹۹ هـ مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۴

۲ شهرداری ها / سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

۴ سرمایه گذار عامل صرفه جویی

۵ سرمایه گذار عامل صرفه جویی

۶ تبصره : جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی هیبریدی یا تمام الکتریکی با پیمایش حداقل ۲۰۰ کیلومتر با یکبار شارژ مجاز است.

۷ سرمایه گذار عامل صرفه جویی

۸ هزینه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و هزینه های عمومی پایش و صحه گذاری (مدیریت طرح و سامانه) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین گردد و تامین هزینه اختصاصی پایش و صحه گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه گیری و صحه گذاری صرفه جویی) هر طرح بعهده سرمایه گذار عامل صرفه جویی می باشد که در سرمایه گذاری محاسبه خواهد شد

۹ روش محاسبات صرفه جویی این مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شرکت ملی نفت ایران موظف است یارانه صرفه جویی پرداختی را بر اساس الگوی مذکور در مصوبه و مقدار صرفه جویی حاصله و قیمت های صادراتی و داخلی هر فرآورده در دوره زمانی مربوطه محاسبه و پرداخت کند.

۱۰ شرکت ملی نفت ایران موظف است تمهیدات لازم را برای هماهنگی و حمایت از تامین طرح بعمل آورد.

۱۱ براساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد.

۱۲ به منظور کاهش خطرپذیری (ریسک)، سرمایه گذار عامل صرفه جویی، هزینه بیمه را با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قرارداد پیش بینی می کند و از محل صرفه جویی قابل بازپرداخت است .

۱۳ به جزء پاورقی این مصوبه (تغییرات اعمال شده) سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است

جدول سرمایه گذاری و بازپرداخت صرفه جویی شده حاصل از جازیگزینی ۰۰۰ .۱۴۰ تاکسی فرسوده

سال

سرمایه گذاری

بازپرداخت به سرمایه گذاران (درصورت تحقق صرفه جویی)

۱۳۹۴

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰

۱۳۹۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۶

۱۳۹۶

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶

۱۳۹۷

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۶

۱۳۹۸

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۶

۱۳۹۹

۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۶

۱۴۰۰

۰۰۰ /۰۰۰ /۸۵

۱۴۰۱

۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵

۱۴۰۲

۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵

جمع

۰۰۰ /۰۰۰ /۶۳۵

۰۰۰ /۰۰۰ /۶۳۵