مصوبه شورای اقتصاد (شماره نامه: ۲۸۳۸۶۱تاریخ نامه:۰۲ /۱۰ /۱۳۹۴) درخصوص اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در مورد طرح های بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (طرح جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن با سن بالاتر از ۳۵ سال) به شرح ذیل اصلاح و مورد تنفیذ قرار داد.

شماره نامه: ۲۸۳۸۶۱

تاریخ نامه:۰۲ /۱۰ /۱۳۹۴

بسمه تعالی

وزارت نفت

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۴ درخواست شماره ۲۹۴۴۰۲-۲ /۲۰ مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۴ وزارت نفت درخصوص اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در مورد طرح های بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳ /ت۵۲۰۹۹هـ مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۴ ۱ موضوع مصوبه شماره ۱۷۴۲۸۸ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۳ را بررسی و طرح جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن با سن بالاتر از ۳۵ سال به شرح ذیل اصلاح و مورد تنفیذ قرار داد.

۱ – پرداخت منابع حاصل از صرفه جویی سوخت به مالکان ( سرمایه گذار عامل صرفه جویی)۲ ناوگان فرسوده به شرط اسقاط یک دستگاه خودرو با ظرفیت مشابه که حداقل یک سال قبل از نوسازی، با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در شبکه حمل و نقل عمومی کالا فعال بوده باشند قابل انجام است.

۲ – صرفه جویی حاصل به ازاء هر کیلومتر پیمایش طبق الگوی جدول پیوست شماره (۲) و با لحاظ کردن کل پیمایش با بار و بدون بار۳ برای ناوگان جدید نوسازی شده توسط بخش غیردولتی که در سیستم حمل و نقل جاده ای مشغول به کار می شوند، حداکثر ۵ سال و تا سقف کل سرمایه گذاری۴ انجام شده تعلق می گیرد.

۳ – مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفه جویی سوخت:

  • میزان پیمایش خودروی سنگین باری عمومی جاده ای نوسازی شده در مقاطع زمانی سه ماهه توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرکت ملی نفت ایران اعلام می شود.

  • تعهدات موضوع این مصوبه با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزارت نفت) از طریق سامانه پایش و نظارت بر اجرای طرح در سررسیدها از سوی شرکت ملی نفت ایران از محل منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده (یا نفت خام معادل) تا سقف دو میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶۲ /۲) دلار از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در وجه سرمایه گذاران عامل صرفه جویی۵ طرف قرارداد یا شرکت های تامین کننده ناوگان واریز خواهد شد.

  • شرکت ملی نفت ایران مکلف است منابع حاصل از صرفه جویی نفت گاز این طرح را محاسبه و مبالغ بازپرداخت را هر سه ماهه به خزانه داری کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

  • شرکت ملی نفت ایران همزمان، مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار دولت ( خزانه داری کل کشور) منظور و بر این اساس با خزانه تسویه حساب می نماید.

۴ – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که معاینه فنی ادواری کامیون ها و کشنده های جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی اعلام نماید.

۵ – آخرین سال پرداخت منابع ماده (۱۲)۶ در این مصوبه، سال ۱۴۰۲ و میزان تجمعی این منابع طی سال های ۱۴۰۲-۱۳۹۴ و سقف تعهد دولت حداکثر دو میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶۲ /۲) دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۶ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است با اعلام و تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صرفه جویی سوخت سه ماه ( حد فاصل اسقاط ناوگان فرسوده و ابطال کارت سوخت تا جایگزینی ناوگان نو) را به عنوان پیش پرداخت محاسبه و به متقاضیان پرداخت نماید.

۷ – متن نمونه قرارداد بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و متقاضیان نوسازی ناوگان فرسوده باری عمومی جاده ای و تامین کنندگان ناوگان برای اجرای طرح، پس از تایید وزارت نفت، از هر قرارداد منعقده یک نسخه به وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال گردد.

۸ – ناوگان جدید می بایست دارای استانداردهای روز بوده و مشخصات فنی آنها به تایید سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی برسد.

۹ – شرکت های تامین کننده ناوگان موظفند تا ۵ سال پس از تحویل، تامین قطعات یدکی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش را تضمین نمایند.

۱۰ – انتقال بازپرداخت هرسال به سال بعد به دلایل عملیاتی بلامانع است.

۱۱ – وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظفند گزارش عملکرد طرح را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

۱۲ – محاسبات میزان صرفه جویی در این مصوبه بر اساس قیمت نفت خام هر بشکه ۶۰ دلار صورت گرفته و با تغییر در قیمت نفت خام، ارزش صرفه جویی انجام شده بر اساس قیمت متوسط نفت خام صادراتی در مقاطع زمانی سه ماهه توسط وزارت نفت، محاسبه و تا سقف دو میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶۲ /۲) دلار پرداخت می شود.

۱۳ – در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.

۱۴ – هزینه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و هزینه های عمومی پایش و صحه گذاری (مدیریت طرح و سامانه) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین گردد و تامین هزینه اختصاصی پایش و صحه گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه گیری و صحه گذاری صرفه جویی) هر طرح بعهده سرمایه گذار عامل صرفه جویی می باشد که در سرمایه گذاری محاسبه خواهد شد.۷

۱۵ – روش محاسبات صرفه جویی این مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شرکت ملی نفت ایران موظف است یارانه صرفه جویی پرداختی را بر اساس الگوی مذکور در مصوبه و مقدار صرفه جویی حاصله و قیمت های صادراتی و داخلی هر فرآورده در دوره زمانی مربوطه محاسبه و پرداخت کند.۸

۱۶ – در سقف مبلغ سرمایه گذاری مصوبه، بازپرداخت این طرح تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجاز می باشد.۹

۱۷ – شرکت ملی نفت ایران موظف است تمهیدات لازم را برای هماهنگی و حمایت از تامین مالی طرح بعمل آورد.۱۰

۱۸ – بر اساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد.۱۱

۱۹ – به منظور کاهش خطرپذیری (ریسک)، سرمایه گذار عامل صرفه جویی، هزینه بیمه را با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قرارداد پیش بینی می کند و از محل صرفه جویی قابل پرداخت است.۱۲

۲۰ – به جزء پاورقی این مصوبه (تغییرات اعمال شده) سایر مفاد و جدول پیوست مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.۱۳

محمد باقر نوبخت

رونوشت

رییس محترم مجلس شورای اسلامی معاون اول محترم رییس جمهور دفتر رئیس جمهوراعضای محترم شورای اقتصادمعاون محترم حقوقی رییس جمهورمعاون محترم امور مجلس رییس جمهوردفتر بازرسی ویژه رییس جمهور دیوان محاسبات کشور اداره کل قوانین و مقررات کشور سازمان بازرسی کل کشوراداره کل قوانین مجلس شورای اسلامیاستانداری ها

۱ استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – ۱۳۹۴و آیین نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳ /ت۵۲۰۹۹هـ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۴

۲ سرمایه گذار عامل صرفه جویی

۳ طبق الگوی جدول پیوست شماره (۲) و با لحاظ کردن کل پیمایش با بار و بدون بار

۴ کل سرمایه گذاری

۵ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی

۶ ماده (۱۲)

۷ هزینه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش هزینه های عمومی پایش و صحه گذاری (مدیریت طرح و سامانه) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین گردد و تامین هزینه اختصاصی پایش و صحه گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه گیری و صحه گذاری صرفه جویی) هر طرح بعهده سرمایه گذاری عامل صرفه جویی می باشد که در سرمایه گذاری محاسبه خواهد شد.

۸ روش محاسبات صرفه جویی این مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شرکت ملی نفت ایران موظف است یارانه صرفه جویی پرداختی را بر اساس الگوی مذکور در مصوبه و مقدار صرفه جویی حاصله و قیمت های صادراتی و داخلی هر فرآورده در دوره زمانی مربوطه محاسبه و پرداخت کند.

۹ در سقف مبلغ سرمایه گذاری مصوبه، بازپرداخت این طرح تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجاز می باشد.

۱۰ شرکت ملی نفت ایران موظف است تمهیدات لازم را برای هماهنگی و حمایت از تامین مالی طرح بعمل آورد.

۱۱ بر اساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می گردد.

۱۲ به منظور کاهش خطرپذیری (ریسک)، سرمایه گذار عامل صرفه جویی، هزینه بیمه را با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قرارداد پیش بینی می کند و از محل صرفه جویی قابل پرداخت است.

۱۳ به جزء پاورقی این مصوبه (تغییرات اعمال شده) سایر مفاد و جدول پیوست مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.