مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودرو های داخلی و جایگزینی با خودرو های فرسوده

شماره نامه: ۸۵۰۳۳۳

تاریخ نامه: ۲۶ /۸ /۱۳۹۵

بسمه تعالی

وزارت نفت

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۵ درخواست ۱۹۴۷۶۳-۲ /۲۰ مورخ ۲ /۵ /۱۳۹۵ وزارت نفت درخصوص طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودرو های داخلی و جایگزینی با خودرو های فرسوده را به استناد جزء ‹‹الف›› ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی ۶۷۵۷۳ /ت ۵۲۰۹۹ هـ مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۴ (و اصلاحیه های بعدی آن) مورد بررسی و توجیه فنی – اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در انجام سرمایه گذاری طرح مذکور را در سقف سیصد و بیست و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۲۸) دلار براساس ترتیبات مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرح جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شورای اقتصاد تایید شده است را با رعایت قوانین و مقررات و رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.

۱. پرداخت منابع حاصل از صرفه جویی سوخت به سرمایه گذار/ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی مجری طرح یا شرکت های خودروساز به شرط جایگزینی یک دستگاه خودرو جدید (قوای محرکه موضوع این طرح) یا پلت فرم جدید با قوای محرکه موضوع این طرح با خودروی فرسوده با تایید وزارت نفت قابل انجام است.

۲. جهت تحقق عینی صرفه جویی این طرح در قبال شماره گداری هر دستگاه خودروی جدید، یک دستگاه خوروی سواری با عمر بالا، و با اولویت خودرو های عمومی اسقاط و از رده خارج شود. در این راستا پرداخت مازاد صرفه جویی محقق شده بیش از ۲ لیتر و تا سقف ۴ لیتر (محاسبات الگو) مطابق با گزارش مشاور اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) وزارت نفت به عنوان کمک به هزینه های اسقاط خودروی فرسوده به شرکت سرمایه گذار/ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی طرح و یا شرکت های خودروساز (هر کدام که مجری اسقاط باشد) مجاز است.

۳. صرفه جویی حاصل به ازای اجرای کامل طرح بر روی پلت فرم های موجود و با رعایت مقادیر کمی و مشخصات مندرج در جدول شماره (۲) پیوست ممهور به مهر شورای اقتصاد که به عنوان نمونه درج شده است و یا پلت فرم های جدید انجام می گیرد.

۴. مبنای مقایسه و روش تایید میزان صرفه جویی سوخت:

*مبنای مقایسه مصرف سوخت برای خودروی کم مصرفی که بر روی پلت فرم های فعلی تولید گردد، مصرف سوخت خودروهای تولیدی فعلی با همان پلت فرم خواهد بود.

*مبنای مقایسه مصرف سوخت برای خودرو با فناوری کاملاً جدید، مصرف سوخت خط معیار رده D برچسب انتشار دی اکسید کربن در استاندارد ملی ۲-۴۲۴۱ می باشد که براساس پارامتر مشخصه جرم خودروی طرح محاسبه می شود.

*آزمون مصرف سوخت در مرحله تایید نوع برای هر مدل خودروی کم مصرف جدید و خودروهای پایه متناظر انجام خواهد شد.

*آزمون مصرف سوخت خودروهای کم مصرف درحال تولید براساس روش نمونه گیری در مرحله تطابق تولید انجام می شود.

۵. زمان بندی سرمایه گذاری برای اجرای طرح از زمان ابلاغ این مصوبه به مدت ۵ سال می باشد.

۶. سقف تعهد دولت برای کل طرح برابر ۳۲۸ میلیون دلار یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که به میزان مبلغ سرمایه گذاری شده مورد تایید وزارت نفت و در سررسید ها مطابق جدول شماره (۱) پیوست انجام می گیرد.

۷. مبنای پرداخت به سرمایه گذار/ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی مجری طرح یا شرکت های خودروساز (در صورتی که مجری اسقاط باشد)، به ازای تحقق پلاک شدن هر خودروی کم مصرف بنزینی تا سقف ۲ /۱۳۱ دلار سالانه (در سقف ۶۵۶ دلار طی پنج سال) خواهد بود که در سررسید های سه ماهه پرداخت می گردد.

۸. انتقال زمان بازپرداخت به سرمایه گذار/ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی مجری طرح یا شرکت های خودروساز به دلایل عملیاتی در سقف حداکثر سه سال از زمان پایان طرح (موضوع بند ۵) بلامانع است.

۹. تعهدات موضوع این مصوبه، متناسب با پیشرفت فیزیکی اجرای طرح، با اعلام سرمایه گذار/ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی مجری طرح یا شرکت های خودروساز و تأیید وزارت نفت، در سررسید ها از سوی شرکت ملی نفت ایران، از محل منابع ناشی از افزایش صادرات یا کاهش واردات بنزین صرفه جویی شده تا سقف مقرر در بند ۶ این مصوبه به حساب شرکت سرمایه گذار/ شرکت های سرمایه گذار عامل صرفه جویی مجری یا شرکت های خودروساز طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

۱۰. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه هزینه های عمومی اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) شامل طراحی و اجرای سامانه که به منظور کنترل عملیات بهره برداری و محاسبه صرفه جویی توسط وزارت نفت طراحی شده، همچنین هزینه های مدیریت طرح را در طول دوره اجرای آن از منابع داخلی تامین می نماید.

۱۱. وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه شرکت های تابعه ضمانت نامه های مورد قبول بانک های عامل (ضمانت نامه شرکت ملی نفت) را جهت دریافت تسهیلات مالی لازم در سقف ۷۰ درصد تعهدات موضوع این مصوبه در اختیار شرکت های سرمایه گذار/ سرمایه گذاران عامل صرفه جویی مجری طرح و یا شرکت های خودروساز (در صورت اجرای طرح اسقاط) قرار دهد.

۱۲. در راستای اهداف کاهش مصرف سوخت و کاهش میزان انتشار آلاینده ها وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه نظارت های لازم بر عملیات اجرایی طرح جهت به کارگیری پلت فرم، گیربکس و سایر اجزای قوای محرکه متناسب با موتور موضوع این مصوبه را اعمال نماید.

۱۳. با توجه به برنامه اجرایی طرح حداکثر ۲۵ درصد خودروهای جایگزین شده از پلت فرم های فعلی موضوع جدول شماره (۲) پیوست این مصوبه تامین و مابقی تا سقف تعهدات ضرورتاً با پلت فرم های جدید اجرا می گردد.

۱۴. بازپرداخت سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز و این طرح که به منظور اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی، از محل صرفه جویی در مصرف سوخت یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت می گردد به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده و لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

۱۵. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

۱۶. رعایت ضوابط و معیارهای فنی تایید شده توسط مراجع مورد قبول وزارت نفت در اجرای طرح الزامی است.

۱۷. زمان بندی سرمایه گذاری و بازپرداخت به طرف های قرارداد اجرائی موضوع این مصوبه، مطابق جدول شماره (۱) پیوست این مصوبه و به میزان پنج سال پس از تایید طرح و با رعایت شرایط مندرج در این مصوبه خواهد بود.

۱۸. در اجرای این مصوبه، رعایت قانون ‹‹حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور››، مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.

۱۹. رعایت مفاد مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی داخلی در قرارداد های بین المللی و طرح های مهم ملی موضوع مصوبه شماره ۸۷۶۱۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۹۵ الزامی می باشد.

محمد باقر نوبخت

رونوشت:

رییس محترم مجلس شورای اسلامی – معاون اول محترم رییس جمهور – دفتر رئیس جمهور – اعضای محترم شورای اقتصاد – معاون محترم حقوقی رییس جمهور – معاون محترم امور مجلس رییس جمهور – دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین و مقررات کشور – سازمان بازرسی کل کشور – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی – استانداری ها

جناب آقای دکتر دژپسند معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه

جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم توسعه امور تولیدی

جناب آقای دکتر واعظ مهدوی معاون محترم توسعه امور علمی و فرهنگی

جناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی

سرکار خانم اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استانها

جناب آقای دکتر نمکی معاون محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی

جناب آقای حسینی فشمی رئیس محترم امور مجلس

جناب آقای دکتر خالصی رئیس محترم امور شورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

جناب آقای نعمت الهی رییس محترم امور حقوقی و قوانین

جناب آقای دکتر باقری رییس محترم امور اقتصاد کلان

جناب آقای امانی همدانی رئیس محترم امور صنعت و معدن

جناب آقای مهندس مصطفوی رییس محترم امور نظام فنی و اجرائی

جناب آقای مهندس رحمانی رئیس امور محترم راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

جناب آقای مهندس نادمی رئیس محترم امور زیرساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر پوراصغری رئیس محترم امور رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر الهیار ترکمن رئیس محترم امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای

جناب آقای دکتر گرائی نژاد رییس محترم امور آموزش عالی

جناب آقای دکتر معصومی راد رئیس محترم امور فرهنگ، گردشگری و ورزش

جناب آقای دکتر قره یاضی رئیس محترم امور تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس صدرنوری مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

جناب آقای رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراها و توسعه مشارکت های مردمی

سرکار خانم خانلوساوجبلاغی رئیس محترم امور بازرگانی و خدمات مالی

جناب آقای مهندس کفاشی رییس محترم امور انرژی

جناب آقای ملکوتی خواه رئیس محترم امور دفاعی و امنیتی

جناب آقای دکتر عدل رئیس محترم امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی

جناب آقای دکتر مسجدی رئیس محترم امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست

جناب آقای رضی رئیس محترم مرکز توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر حسینی رئیس محترم امور سلامت

جناب آقای نوری رییس محترم امور تلفیق بودجه

جناب آقای دکتر تولایی مشاور و رئیس محترم مرکز ملی نظارت و دبیرخانه شورای نظارت راهبردی

جدول شماره ۱- سرمایه گذاری و بازپرداخت طرح ارتقای کارایی خودرو های سواری تولیدی کشور

سال

مهرماه

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۴۰۴

۱۴۰۵

مجموع

تعداد خودروی کم مصرف (دستگاه)

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

تعداد موثر

۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

سرمایه گذاری (میلیون دلار)

۱۶۴

۳۲۸

۳۲۸

۳۲۸

۳۲۸

۱۶۴

۱۶۴

کمک به هزینه های اسقاط خودروهای فرسوده (میلیون دلار)

۱۶۴

۳۲۸

۳۲۸

۳۲۸

۳۲۸

۱۶۴

۱۶۴

بازپرداخت (میلیون دلار)

۶۴

۱۹۸

۳۲۸

۴۶

۵۹

۵۹

۴۶

۳۲۸

۱۹۸

۶۴

۳۲۸

جدول شماره ۲- میزان صرفه جوئی حاصل از اجرای طرح در پلت فرم های فعلی

پلت فرم های فعلی

پلت فرم های جدید پس از اجرای طرح

نوع خودرو

نوع موتور

گشتاور

(نیوتن متر)

توان

(اسب بخار)

حجم

(سی سی)

مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)

مصرف سوخت ترکیبی با موتور جدید(لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)

صرفه جوئی قابل انتظار

لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۶

۳TU

۱۱۸

۷۵

۱۴۰۰

۹

۷۰ /۴

۳۰ /۴

رانا،خانواده پژو

۵TU

۱۴۲

۱۰۸

۱۶۰۰

۱۰ /۹

۸۰ /۴

۶۰ /۵

سمند، پژو پارس، پژو۴۰۵

۷XU

۱۴۸

۹۷

۱۸۰۰

۸ /۱۲

۸۰ /۷

۰ /۸

خانواده سمند

۷EF

۱۵۵

۱۱۴

۱۶۴۵

۹ /۷

۸۰ /۴

۱ /۳

خانواده پراید

۱۳۱M

۱۰۱

۵۷

۱۴۰۰

۸ /۸

۷۰ /۴

۱ /۴

خانواده تیبا

MGS

۱۱۴

۷۴

۱۴۰۰

۲ /۷

۸۰ /۴

۴ /۲

خانواده ال ۹۰

K.M

۱۴۰

۱۰۵

۱۶۰۰

۹

۰۰ /۵

۴