لیست خودروهای مجاز برای واردات در سال 95

پیرو خبر بازگشایی مجدد سایت ثبت سفارش، و تقلیل یافتن لیست خودروهای مجاز برای واردات در سال 95 به تعداد 36 نوع خودرو، به پیوست، لیست جدید جهت استحضار همکاران محترم، تقدیم می گردد.

 

لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال 95