اجازه احداث سه واحدصنعتي جديد در محدوده 120 كيلومتري شهرتهران به منظور جداسازي ، برش و پرس خودروهاي فرسوده مورخه 1384/08/29 شماره 27032

اجازه احداث سه واحدصنعتي جديد در محدوده ۱۲۰ كيلومتري شهرتهران به منظور جداسازي ، برش و پرس خودروهاي فرسوده

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۲۰۸۲ مورخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۸۴ وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- احداث سه واحد صنعتي جديد در محدوده ۱۲۰ كيلومتري شهر تهران به منظور جداسازي، برش و پرس خودروهاي فرسوده مجاز است.

۲- مكان مناسب براي احداث واحدهاي يادشده توسط وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، كشور و معاونت رئيس‌جمهور در امور اجرايي تعيين مي‌شود.

۳- وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به منظور ايجاد واحدهاي صنعتي بازيافت خودروهاي فرسوده در مراكز ساير استانها فراهم نمايد.

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس جمهور