تامين اعتبارو اختصاص مبالغي براي احداث ،تكميل و توسعه پروژ ه هاي تملك دارايي هاي استان كردستان و عملياتي كردن پروژه ها ي مورد توافق با استانداري استان مذكور مورخه 1385/08/25 شماره 33011

شماره: ۴۱۴۷۲/۳۷۴۸۵ تاريخ: ۲۰/۰۳/۱۳۸۶

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ نهاد رياست جمهوري

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ كه در مركز استان اصفهان تشكيل گرديد، موافقت نمود:

۱ـ دستگاههاي اجرايي ملي مكلفند برابر مقررات نسبت به عملياتي كردن پروژه‌هاي مورد توافق با استانداري اصفهان مطابق پيوست اين تصميم‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام و گزارش مربوط را هر دو ماه يك‌بار به معاونت اجرايي رييس‌جمهور ارايه نمايند.

۲ـ هيئت امناي حساب ذخيره ارزي موظف است حداقل معادل ارزي مبلغ نه هزار ميليارد (۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرحهاي بخش صنعت و معدن و كشاورزي و گردشگري در استان در چارچوب ضوابط حاكم بر حساب ذخيره ارزي و پس از تأييد بانك عامل به عنوان شرط لازم با تأييد استانداري اصفهان اختصاص دهد.

۳ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است طرح تعيين ضرايب برداشت از درآمدهاي استاني (موضوع ماده (۷۸) قانون برنامه چهارم توسعه) براي كل كشور با اولويت استان اصفهان را حداكثر تا قبل از تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور به هيئت‌وزيران ارايه نمايد.

پرويز داودي معاون اول رييس‌جمهور

لیست موارد توافق شده استان اصفهان با وزارتخانه ها و سازمانها

وزارت آموزش و پرورش

ردیف

میزان اعتبار تعهد شده

میزان تسهیلات تعهد شده

ملاحظات

۸۵

۸۶

۸۷

کل

۱

تأمین اعتبار مورد نیاز تا سقف ۱۳ میلیارد ریال، در قالب ردیف های متفرقه (مازاد بر ردیف های موجود قبلی) جهت احداث یک باب مدرسه شبانه روزی در شهر مصیر فریدون شهر و احداث سلف سرویس و خوابگاه در شهر خور با همکاری استانداری در سال ۱۳۸۷ اقدام نماید به طوری که پروژه های مذکور تا پایان سال ۱۳۸۸ به بهره برداری برسند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱

تعداد ۲۰۰۰ دستگاه تلفن همگانی را تا پایان سال ۱۳۸۵ در سطح استان نصب و راه اندازی نماید.

وزارت اطلاعات

۱

اختصاص مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جهت انجام موارد مورد توافق با مشارکت استان به نسبت مساوی (وزارت اطلاعات و استانداری) اقدام نماید.

وزارت بازرگانی

۱

با عنایت به سند ملی توسعه استانی و تکالیف قانونی برنامه سوم، به منظور ساماندهی واحدهای صنفی آلاینده در سطح پارکهای صنفی، استانداری اصفهان از طریق سازمان منابع طبیعی، زمین و سایر امکانات و تسهیلات مورد نیاز انتقال این صنوف را با هماهنگی وزارت بازرگانی در اختیارمجامع امور صنفی و تولیدی قرار دهد به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم توسعه تکالیف قانونی مورد اشاره عملی گردد.

به منظور اصلاح شبکه توزیع و کالارسانی به صورت آسان و هماهنگ در سطح شهرهای استان اصفهان، مقرر گردید. استانداری با همکاری شهرداری به منظور ایجاد بازارچه ویژه عرضه مستقیم کالا جهت تنظیم بازار و مراکز عرضه میوه و تره بار، زمینهای مناسب را با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کشوربه صورت اجاره ای یا واگذاری در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. کاربری این زمینها خدماتی بوده و در قالب دستورالعمل های ابلاغی وزارت بازرگانی اداره خواهد شد.

وزارت تعاون

۱

اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای توانمندسازی و رقابتی نمودن واحدهای تعاونی موجود جهت آموزش، ترویج و تحقیقات.

وزارت دادگستری

۱

برای اتوماسیون اداری و خرید دو دستگاه خودرو و تجهیزات اداری از محل اعتبارات نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صورت تقویت و ترمیم ردیف اعتباری (ردیف ۱۰۳۰۱۲۰۶) سازمان مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) در سال ۱۳۸۶ اختصاص یافت.

وزارت مسکن و شهرسازی

۱

مقرر گردید موضوع خروج پادگانهای داخل محدوده شهر اصفهان به خارج از شهر به صورت مشترک مورد بررسی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد.

وزارت نیرو

۱

استانداری اصفهان مکلف است، برای اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده آب و فاضلاب روستایی اعتبارات مناسبی را از مجموعه اعتبارات استان اختصاص دهد.

سازمان حفاظت محیط زیست

۱

مقرر شد مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل بودجه سازمان حفاظت محیط زیست جهت نصب سامانه پایش دایم آلودگی محیط زیست (آلودگی هوا و پساب) برای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شود.

لیست مواردتوافق شده استان اصفهان با وزارتخانه ها و سازمانها

ردیف

میزان اعتبار تعهدشده

میزان تسهیلات تعهدشده

ملاحظات

۸۵

۸۶

۸۷

کل

۱

کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت دفاع، وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری و نمایندگان نیروهای مسلح مستقر در استان با محوریت اداره کل مهندسی وزارت دفاع تشکیل و درخصوص وضعیت آتی پادگان های متداخل با طرح های شهری بررسی های لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه معمول نماید.

۲

استانداری اصفهان، کارگروه استانی موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ را درخصوص واگذاری قطعی اراضی منابع طبیعی و دولتی در اختیار و مورد نیاز نیروهای مسلح و سازمان ها و شرکتهای تابع وزارت دفاع را براساس تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا برگزار و ظرف مدت ۶ ماه تصویب نماید.

۳

استانداری مساعدت لازم را درخصوص اجرایی شدن توافقنامه های سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ فی مابین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دفاع و سپاه پاسداران که به تصویب مقام معظم فرمانده کل قوا رسیده در سطح استان مبذول نماید.

۴

توافق گردید پس از اخذ مجوز از سلسله مراتب نظامی و تصویب شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ درخصوص تغییر کاربری ۱۷۰ هکتار از اراضی سپاهان شهر و همچنین اراضی آجا (همجوار شهرک ولی عصر به سمت شرق) از نظامی به کاربری مسکونی، رفاهی، درمانی و ورزشی اقدام لازم به عمل آید.

۵

به منظور حل مشکل اعضای تعاونی مسکن صنایع دفاع اصفهان استانداری مساعدت لازم را در خصوص تغییر کاربری ۲ قطعه زمین در دهستان کراچ را به عمل آورد. (درصورت تصویب شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵)

۶

مبلغ سی میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت تجهیز، تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج و انجام فعالیت های فرهنگی، ورزشی، آموزشی، تفریحی و رفاهی بسیج با نظارت و ارائه طرح

۷

در صورت تصویب هیأت محترم دولت از فروش محصولات کارخانجات ذوب آهن و فولاد مبارکه مبلغ بیست میلیارد ریال با ارائه طرح تقسیم توسط وزارت دفاع دراختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.