مكلف نمودن دستگاههاي اجرايي ملي نسبت به عملياتي كردن پروژه هاي مورد توافق با استانداري اصفهان مورخه 1386/03/06 شماره 34418

مكلف نمودن دستگاههاي اجرايي ملي نسبت به عملياتي كردن پروژه هاي مورد توافق با استانداري اصفهان

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ كه در مركز استان اصفهان تشكيل گرديد، موافقت نمود:

۱ـ دستگاههاي اجرايي ملي مكلفند برابر مقررات نسبت به عملياتي كردن پروژه‌هاي مورد توافق با استانداري اصفهان مطابق پيوست اين تصميم‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام و گزارش مربوط را هر دو ماه يك‌بار به معاونت اجرايي رييس‌جمهور ارايه نمايند.

۲ـ هيئت امناي حساب ذخيره ارزي موظف است حداقل معادل ارزي مبلغ نه هزار ميليارد (۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرحهاي بخش صنعت و معدن و كشاورزي و گردشگري در استان در چارچوب ضوابط حاكم بر حساب ذخيره ارزي و پس از تأييد بانك عامل به عنوان شرط لازم با تأييد استانداري اصفهان اختصاص دهد.

۳ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است طرح تعيين ضرايب برداشت از درآمدهاي استاني (موضوع ماده (۷۸) قانون برنامه چهارم توسعه) براي كل كشور با اولويت استان اصفهان را حداكثر تا قبل از تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور به هيئت‌وزيران ارايه نمايد.

پرويز داودي – معاون اول رييس‌جمهور

ليست موارد توافق شده استان اصفهان با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت آموزش و پرورش

رديف ميزان اعتبار تعهد شده ميزان تسهيلات تعهد شده ملاحظات
۸۵ ۸۶ ۸۷ كل
۱ تأمين اعتبار مورد نياز تا سقف ۱۳ ميليارد ريال، در قالب رديف هاي متفرقه (مازاد بر رديف هاي موجود قبلي) جهت احداث يك باب مدرسه شبانه روزي در شهر مصير فريدون شهر و احداث سلف سرويس و خوابگاه در شهر خور با همكاري استانداري در سال ۱۳۸۷ اقدام نمايد به طوري كه پروژه هاي مذكور تا پايان سال ۱۳۸۸ به بهره برداري برسند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

۱ تعداد ۲۰۰۰ دستگاه تلفن همگاني را تا پايان سال ۱۳۸۵ در سطح استان نصب و راه اندازي نمايد.

وزارت اطلاعات

۱ اختصاص مبلغ ۴۰ ميليارد ريال جهت انجام موارد مورد توافق با مشاركت استان به نسبت مساوي (وزارت اطلاعات و استانداري) اقدام نمايد.

وزارت بازرگاني

۱ با عنايت به سند ملي توسعه استاني و تكاليف قانوني برنامه سوم، به منظور ساماندهي واحدهاي صنفي آلاينده در سطح پاركهاي صنفي، استانداري اصفهان از طريق سازمان منابع طبيعي، زمين و ساير امكانات و تسهيلات مورد نياز انتقال اين صنوف را با هماهنگي وزارت بازرگاني در اختيارمجامع امور صنفي و توليدي قرار دهد به گونه اي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه تكاليف قانوني مورد اشاره عملي گردد.
به منظور اصلاح شبكه توزيع و كالارساني به صورت آسان و هماهنگ در سطح شهرهاي استان اصفهان، مقرر گرديد. استانداري با همكاري شهرداري به منظور ايجاد بازارچه ويژه عرضه مستقيم كالا جهت تنظيم بازار و مراكز عرضه ميوه و تره بار، زمينهاي مناسب را با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كشوربه صورت اجاره اي يا واگذاري در اختيار بخش غيردولتي قرار دهد. كاربري اين زمينها خدماتي بوده و در قالب دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بازرگاني اداره خواهد شد.

وزارت تعاون

۱ اختصاص مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال براي توانمندسازي و رقابتي نمودن واحدهاي تعاوني موجود جهت آموزش، ترويج و تحقيقات.

وزارت دادگستري

۱ براي اتوماسيون اداري و خريد دو دستگاه خودرو و تجهيزات اداري از محل اعتبارات سازمان قضايي نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در صورت تقويت و ترميم رديف اعتباري (رديف ۱۰۳۰۱۲۰۶) سازمان مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال (۵۰ ميليون تومان) در سال ۱۳۸۶ اختصاص يافت.

وزارت مسكن و شهرسازي

۱ مقرر گرديد موضوع خروج پادگانهاي داخل محدوده شهر اصفهان به خارج از شهر به صورت مشترك مورد بررسي وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد.

وزارت نيرو

۱ استانداري اصفهان مكلف است، براي اصلاح و بازسازي شبكه هاي فرسوده آب و فاضلاب روستايي اعتبارات مناسبي را از مجموعه اعتبارات استان اختصاص دهد.

سازمان حفاظت محيط زيست

۱ مقرر شد مبلغ ۶۰۰ ميليون ريال اعتبار از محل بودجه سازمان حفاظت محيط زيست جهت نصب سامانه پايش دايم آلودگي محيط زيست (آلودگي هوا و پساب) براي اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در سال ۱۳۸۵ در نظر گرفته شود.

ليست مواردتوافق شده استان اصفهان با وزارتخانه ها و سازمانها

رديف ميزان اعتبار تعهدشده ميزان تسهيلات تعهدشده ملاحظات
۸۵ ۸۶ ۸۷ كل
۱ كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت دفاع، وزارت مسكن و شهرسازي و استانداري و نمايندگان نيروهاي مسلح مستقر در استان با محوريت اداره كل مهندسي وزارت دفاع تشكيل و درخصوص وضعيت آتي پادگان هاي متداخل با طرح هاي شهري بررسي هاي لازم را حداكثر ظرف مدت ۶ ماه معمول نمايد.
۲ استانداري اصفهان، كارگروه استاني موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ را درخصوص واگذاري قطعي اراضي منابع طبيعي و دولتي در اختيار و مورد نياز نيروهاي مسلح و سازمان ها و شركتهاي تابع وزارت دفاع را براساس تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا برگزار و ظرف مدت ۶ ماه تصويب نمايد.
۳ استانداري مساعدت لازم را درخصوص اجرايي شدن توافقنامه هاي سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ في مابين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دفاع و سپاه پاسداران كه به تصويب مقام معظم فرمانده كل قوا رسيده در سطح استان مبذول نمايد.
۴ توافق گرديد پس از اخذ مجوز از سلسله مراتب نظامي و تصويب شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده ۵ درخصوص تغيير كاربري ۱۷۰ هكتار از اراضي سپاهان شهر و همچنين اراضي آجا (همجوار شهرك ولي عصر به سمت شرق) از نظامي به كاربري مسكوني، رفاهي، درماني و ورزشي اقدام لازم به عمل آيد.
۵ به منظور حل مشكل اعضاي تعاوني مسكن صنايع دفاع اصفهان استانداري مساعدت لازم را در خصوص تغيير كاربري ۲ قطعه زمين در دهستان كراچ را به عمل آورد. (درصورت تصويب شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده ۵)
۶ مبلغ سي ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني جهت تجهيز، تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج و انجام فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي، تفريحي و رفاهي بسيج با نظارت و ارائه طرح
۷ در صورت تصويب هيأت محترم دولت از فروش محصولات كارخانجات ذوب آهن و فولاد مباركه مبلغ بيست ميليارد ريال با ارائه طرح تقسيم توسط وزارت دفاع دراختيار نيروهاي مسلح قرار گيرد.