اجازه خريد خودرو به برخي از دستگاهها مورخه 1387/06/23 شماره 38772

اجازه خريد خودرو به برخي از دستگاهها

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت – مصوب ۱۳۸۶ – كه در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۳ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۹۴۳/ت۳۹۶۱۴هـ مورخ ۱۳۸۷/۲/۴ هيئت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

۱- خريد خودروي جديد دوگانه سوز توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا سقف هفتاد (۷۰) خودرو در ازاي از رده خارج كردن خودروي فرسوده به ميزان دو برابر تعداد ياد شده، مجاز است.

۲- خريد خودرو توسط نهاد رياست جمهوري به تعداد پنج دستگاه وانت دوگانه سوز و يك دستگاه پژو پارس معمولي و دو ون زرهي و يك ون معمولي در ازاي از رده خارج كردن خودروي فرسوده معادل تعداد ياد شده مجاز است.

۳- خريد خودرو توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (استان گيلان) جهت حفاظت از ميراث فرهنگي به تعداد دو دستگاه وانت دو كابين مزدا و يك دستگاه وانت دو كابين پاژن مجاز است.

۴- واگذاري پانصد (۵۰۰) دستگاه خودروي فرسوده به مركز پشتيباني سينماي انقلاب و دفاع مقدس، فقط براي استفاده در فيلم سازي روايات انقلاب و دفاع مقدس با كنترل و نظارت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (صرفاً براي استفاده در كاربري ياد شده) مجاز است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور