اجازه خريد خودرو به تعدادي از دستگاهها ي دولتي مورخه 1387/11/12 شماره 40165

شماره ۱۳۳۱۳ /ت ۴۲۲۸۰ن

تاریخ ۲۵ /۱ /۱۳۸۸

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت دادگستريديوان محاسبات كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، كه در جلسه مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱ /ت ۴۱۰۴۸هـ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۸۷ اتخاذ گرديده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:

۱خريد (پانزده) دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توسط ديوان محاسبات كشور، مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

۲خريد سيصد دستگاه استيشن كمك دار (عملياتي) فرسوده و يكصد دستگاه خودروي غير كمك دار (غير عملياتي) فرسوده توسط شركت ملي نفت ايران مجاز مي باشد.

۳خريد پانصد و ده دستگاه خودرو دوگانه سوز به شرح جدول زير مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودروي فرسوده مجاز است.

عنوان دستگاه

تعداد خودرو

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

۲۵۰

دادستاني ويژه روحانيت

۲۰

سازمان پزشكي قانوني

۳۵

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

۵۰

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

۵۰

وزارت دادگستري

۱۵

سازمان تعزيرات حكومتي

۷۰

سازمان بازرسي كل كشور

۲۰

جمع كل

۵۱۰

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.