قرائت نامه تنظیمی مراکز توسط یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90

همراهان گرامی، مدیران محترم مراکز اسقاط و بازیافت کشور

با سلام

به یاد دارید در پاییز سال گذشته یک جلسه مشورتی در تهران از سوی موسسه مهاب برگزار گردید و یکی از اقدامات این مجمع، تنظیم نامه هایی با امضای مدیران محترم مراکز برای مقامات محترم حاکمیتی و طرح مشکلات و مسایلی بود که آن روزها برای صنف بوجود آمده بود و با قدرت بیشتر کماکان ادامه دارد.

متن نامه تنظیمی، روز گذشته در کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از نمایندگان قرائت و در دستور پی گیری کمیسیون قرار گرفته است.

انجمن صنفی و کارگروه اتحادیه صنایع به عنوان تنها تشکل های قانونی صنف و موسسه مهاب که رسالت امور اجرایی و هماهنگی های صنف را بر عهده داشته اند همواره بر پی گیری حقوق حقه و قانونی صنف از طریق نهادها و مراجع قانونی اصرار و آنها را تداوم خواهند بخشید و معتقدیم سکوت و بی تفاوتی در برابر برخی حوادث تلخ از سوی کانون هایی خاص سرانجام ناخوشایندی را رقم خواهد زد و آن تحقق برنامه مدیریت شده بیکاری و تعطیلی و خروج داوطلبانه مراکز از حوزه فعالیت خواهد بود.

نظر به اهمیت این نامه و طرح آن در مجلس شورای اسلامی متن مزبور جهت اطلاع ذیلاً به استحضار می رسد:

جناب آقای شریعتمداری

معاون محترم اجرایی رئیس جمهور

سلام علیکم

احتراماً، چنانکه مستحضرید این صنف با سرمایه گذاری صد در صدی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال قریب به سه هزار نفری و بدون اتکا به بودجه و اعتبارات دولتی تا امروز در کنار دولت پروژه ملی خروج خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به انجام رسانده است. با استقرار دولت تدبیر و امید و سیاست ابلاغی رئیس جمهور محبوب مبنی بر واگذاری امور به تشکلهای صنفی و نیز تدبیر حضرتعالی مبنی بر واگذاری امور اجرایی به تشکل صنفی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت ما امیدوار بودیم با توجه به ضربات وارده به صنف در دولت گذشته در این دولت مساعدت بهتری با صنف صورت بگیرد و ضمن پیشگیری از تمامی تالی فاسدهای تصدیگری های دولتی( که همواره گریبان همه ملت و از جمله این صنف را گرفته است) زمینه شکوفایی بهتر را فراهم نماید لیکن با فشارهایی که شائبه ویژه خواهی خاص در آن دیده می شود و بدون رعایت مفاد قانون توسعه فضای کسب و کار با تمسک به تخلفات چهار سال پیش ستاد دستور قطع سریع و ناگهانی همکاری تشکل فراگیر صنفی با ستاد داده شد که جای تامل بسیار دارد. فلذا خواهشمند است دستور فرمایید:

1- امور اجرایی همچون گذشته و البته تحت نظارت مستقیم و موشکافانه ستاد به تشکل صنفی موجود(موسسه مهاب)که در حال تبدیل به تشکل تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت است واگذار شود.

2- در صورت وجود مشکلات و نواقص (که تاکنون هیچ موردی به ما اعلام نشده است) اعلام تا اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام گردد.

نهایتاً اینکه توقف فعالیتهای یک موسسه با 35 نفر پرسنل بدون اعلام قبلی تبعاتی برای ستاد، اختلال در کار 128 مرکز و موسسه بدنبال دارد که حداقل آن بیکاری 35 در شرایط فعلی کشور است و مسلماً تعامل و همفکری برادرانه در امور بسیار کارگشا و پسندیده تر خواهد بود.