نرخ رشد صنعت 9 ماهه امسال منفی ۱.۲ درصد شد

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد صنعت در ۹ ماهه امسال منفی ۱.۲ درصد شد.

براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی فعالیت های گروه صنعتی در 9 ماهه امسال منفی 1.2 درصد بوده است. رشد بخش ساختمان هم در این 9 ماهه منفی 4.3 درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات منفی 6.9 و واسطه گری مالی منفی 4.3 درصد اعلام شده است.

همچنین تشکیل سرمایه ثابت نا خالص در همین بازده زمانی منفی 9.8 درصد، تشکیل سرمایه در ماشین آلات منفی 13.9 درصد، تشکیل سرمایه در ساختمان منفی 4.3 درصد و هزینه مصرف نهایی دولت 7.1 درصد بوده است.

 

منبع: اقتصاد نیوز